CAPACITATEA DE INTERVENȚIE A ECHIPEI DE CĂUTARE SALVARE URBANĂ ÎN INCIDENTE CU PRĂBUSIRI DE STRUCTURI CONSTRUITE ÎN BUCURESTI

Proiectul Unității de Căutare – Salvare Urbană

EXERCITIU CU FORŢE ŞI MIJLOACE ÎN TEREN

INTERVENȚIA ECHIPELOR USARS ÎN CAZ DE INCIDENT CU PRĂBUŞIRI DE STRUCTURI CONSTRUITE CAUZATE DE CUTREMUR DE PĂMÂNT

 1. Avizări

S.M.S.U. Primăria Sectorului 2 București – Șef Serviciu Ilie Ion

 • Preambul

Din nefericire, nu există nici o regiune care sa fie ferită de riscul apariției dezastrelor naturale sau antropice. În contextul așteptării în țara noastră a unui mare cutremur, a apariției frecvente a inundațiilor şi în care tehnica învechită duce la producerea accidentelor de muncă de mare amploare se impune ca o necesitate stringentă, în vederea diminuării efectelor dezastrului, pregătirea şi prevenirea populației şi antrenarea constantă a forțelor de intervenție pentru creșterea eficienței şi coerenței acțiunilor acestora.

 • Cadrul legal,

Planificarea, organizarea şi desfășurarea pregătirii personalului din cadrul autorităților, organismelor şi structurilor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgenta se va desfășura în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 1. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în Mod. al României, p. I, nr. 554/22.VII.2008;
 2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 3. Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare;
 4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituția prefectului, modificată prin OU nr. 179/2005;
 5. Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Protocol privind pregătirea în domeniul protecției civile a copiilor, elevilor si studenților din învățământul național preuniversitar şi superior încheiat între M.I.R.A. (nr. 250/12.07.2007) şi M.E.C.T. (nr. 13527/07.09.2007);
 7. O.M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgenta, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr.786/2005;
 8. O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgenta, modificat şi completat cu O.M.I.R.A. 195/2007
 9. O.M.A.I. nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de urgenta;
 10. Dispoziția Inspectorului General nr. 1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a documentelor de organizare planificare şi evidentă a învățământului din instituțiile de pregătire din subordinea Inspectoratului General.
 11. O.M.I.R.A nr. 673 din 9.12.2008 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgenta a reprezentanților instituțiilor prefectului şi a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012.
 12. O.M.I.R.A. nr.483 din 19.05.2008 privind organizarea şi desfășurarea  programelor de pregătire a specialiștilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgenta.
 13. Contractul de parteneriat Încheiat între S.A.R.S. prin Unitatea Zonală Muntenia şi S.A.J. Ialomița (Anexa 2)
  1. Tema exercițiului

Tehnica executării salvării de la înălțime şi evacuării, metode şi procedee de salvare a persoanelor blocate, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportarea răniților.

 • Obiectivele pregătirii în domeniul situațiilor de urgentaObiective generale de pregătire în domeniul situațiilor de urgență
 1. Punerea în aplicare a planurilor de acțiune, de cooperare, şi de intervenție pentru limitarea efectelor în cazul producerii unui cutremur
 2. Punerea în aplicare a procedurilor de intervenție menite să coordoneze unitar atât acțiunile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale din zonele afectate, cât şi acțiunile de localizare şi limitare a efectelor situațiilor de urgenta apărute
 3. Aprofundarea şi sistematizarea cunoștințelor privind problematica în domeniul situațiilor de urgenta.
 4. Dezvoltarea capacităților manageriale ale personalului de comandă şi conducere pentru desfășurarea acțiunilor de intervenție.
 5. Perfecționarea deprinderilor practice în rezolvarea unor situații concrete precum şi redactarea documentelor de conducerea acțiunilor de intervenție.
 6. Perfecționarea deprinderilor şi însușirea cunoștințelor despre metodele şi procedeele de salvarea victimelor în cazul situațiilor de urgenta, dezastrelor sau atacurilor din aer.
 7. Cunoașterea de către populație a principalelor modalități de protecție în diferite situațiile urgenta sau dezastre.
 8. Perfecționarea lucrului în echipă.
 • Obiective operaționale de pregătire în domeniul situațiilor de urgență
 1. Eficientizarea managementului unitar al intervenției pentru gestionarea efectelor unui cutremur de mare intensitate
 2. Aplicarea în practica pregătirii în domeniul situațiilor de urgenta conform legislației ce reglementează acest domeniu de activitate.
 3. Folosirea unor proceduri viabile de intervenție în cazul producerii situațiilor de urgenta sau dezastrelor.
 4. Întocmirea în mod clar, concis şi expresiva documentelor de conducerea acțiunilor de intervenție.
 • Asigurarea logistică şi financiară

In cadrul exercițiului cheltuielile privind transportul, voluntarilor participanți la exercițiul de intervenție se suportă din fondurile P.F.A. Berca Ștefan Radu – partenerul Echipei de Căutare – Salvare Urbană şi ale altor parteneri.

 • Completarea scenariului exercițiului

La scenariul creat de S.M.S.U. Primăria Sector 2 s-a mai adăugat:

Echipa de Căutare – Salvare Urbană având în structură personal specializat în Căutare, Salvare, Medical, Umanitar, Logistică şi Comunicare Media, intervine în zona afectată din aria sa de competență, în baza acordului de parteneriat cu „Asociația Foișorul de Foc”, în sprijinul forțelor profesioniste de intervenție, punându-se sub comanda lor.

Se va interveni în zona desemnată de comanda S.M.S.U executând salvări de la înălțime prin tehnici de acces şi lucru în coardă  (2 metode diferite – două victime) după acordare asistență medicală primară de urgență prespitalicească.

Victimele găsite şi salvate de Echipa de Căutare – Salvare Urbană vor avea următoarele profile:

 1. F 19 de ani Policontuzionat, Contuzie maxilofacială, hematom supraorbitar dr, fractură închisă membru inferior drept, contuzie forte gambă stângă, întoxicație cu fum
 2. F 40 de ani Politraumatizat traumatisme coloană vertebrală cervico – toraco – lombară, traumatisme membre inferioare, bilateral, arsuri gr 1 și 2 torace, abdomen, membre

Comunicarea între Comanda intervenției şi Comanda Echipei de Căutare – Salvare Urbană se va face prin intermediul stațiilor radio, prin terminal portabil Motorola GP 140 alocat de S.M.S.U. al P.S.2 pe frecvențe proprii iar între membri Echipei de Căutare – Salvare Urbană se va face prin intermediul stațiilor radio portabile din dotare Motorola GP300 pe frecvență proprie de lucru în spectrul VHF.

Pentru realizarea exercițiului Echipa de Căutare – Salvare Urbană va avea în dotare, în plus, manechin de resuscitare Laerdal.

Pentru intervenție în situație de accident cu victimă reală din rândul salvatorilor implicați în exercițiu Echipa de Căutare – Salvare Urbană a mobilizat și un membru al său cu statut de “observator medical”, As. Gabriela Răduț cu experiență internațională de peste 25 de ani de Terapie Intensivă, cu echipament medical specific.

La exercițiu a participat ca invitat EMT – Paramedic MADA[1] Fuad Isa, partener al Echipei de Căutare – Salvare Urbană.

Personalul şi echipamentul de intervenție este prezentat în Anexa nr. 1

 • Alarmarea Echipei de Căutare – Salvare Urbană

Alarmarea Echipei de Căutare – Salvare Urbană se va realiza de către comandantul intervenției.

 • Schema fluxului informaţional

Schema fluxului informațíonal va fi cea índicată de S.M.S.U. al P.S. 2

 1. Schema fluxului de intervenție

Schema fluxului de intervenție va fi cea indicată de comanda S.M.S.U. al P.S.2

 1. Raport final

La finalul intervenției Echipa de Căutare – Salvare Urbană. va avea o ședință tehnică de analiză a procesului de intervenție. În urma acesteia se va genera un Raport de activitate conținând observații în legatură cu eficiența intervenției şi modalitălitățile de creştere a capacității de răspuns în situații de urgență. Raportul va fi transmis S.M.S.U al P.S. 2.


[1] MADA Magen David Adom in Israel – Serviciul Israelian de Ambulanță

PREGĂTIREA EXERCIȚIULUI,

12 iunie 2019

1000÷1230             Comandantul Echipei de Căutare – Salvare Urbană Dr.Radu Berca şi Comandandul Echipei de Salvare a Search And Rescue Service Romania participă alături de reprezentanții structurilor nominalizate în concepția exercițiului de evacuare la cutremur la sedința tehnică de coordonare a exercițiului organizată de S.M.S.U. al P.S. 2 la sediul Consiliului local, condusă de domnul Ilie Ion Șef Serviciu S.M.S.U.

1300÷1600             Pesonalul echipei Căutare – Salvare Urbană participă la o sedință tehnică / videoconferință de prezentarea exercițiului, senariului, intervenției echipei şi integrării acesteia în lanțul supraviețuirii în timpul exercițiului.

16 iunie 2019

900–1100               Stabilirea necesarului logistic în funcție de volumul de activități ce se vor desfăsura în cadrul intervenției şi verificarea echipamentelor.

Participanți: Radu Berca, Florentin Tănase, videoconferință Andrei Terentiac

1445–2000             Antrenament al Echipei Căutare – Salvare Urbană

Participanți: Radu Berca, Florentin Tănase,

18 iunie 2019

1415–1800             Antrenament al Echipei Căutare – Salvare Urbană în aria de desfășurare a exercițiului

Participanți: Radu Berca, Florentin Tănase, videoconferință Andrei Terentiac

19 iunie 2019

1100–1630             Antrenament al Echipei Căutare – Salvare Urbană în aria de desfășurare a exercițiului

Participanți: Radu Berca, Andrei Terentiac

CONCLUZII

Dezastrele şi alte crize, aşa cum nu respectă graniţele naţionale, nici o dată nu apar la oreconvenabile.

Magnitudinea suferinţelor umane produse de aceste evenimente este foarte mare şi multeaspecte ale vieţilor oamenilor sunt afectate – sănătate, securitate, locuire, accesul la alimente, apă şi altecomodităţi ale vieţii, pentru a numi doarcâteva.

Este vital să avem echipe de specialişti pregătite şi planuri de intervenție în funcţiune,în aşa fel încât efectele dezastrelor asupra oamenilor să poată fi reduse şi un răspuns coordonat să poată filansat pe cât mai eficient şi efectiv mod posibil atunci când dezastrele şi alte crize lovesc.

Scopul este săsalvăm vieţi şi să reducem suferinţele.

Se impun, aşadar, ca o necesitate stringentă:

 • realizarea legislaţiei în domeniu,
 • realizarea de ghiduri de bune practici în medicina de dezastre care să promoveze principiile I.N.S.A.R.A.G.,
 • formarea unor unități specializate in medicina de dezastru dotate corespunzător în functie de vulnerabilitatile date de starea de fapt actuala a populatiei, a obiectivelor construite cu utilitatile aferente supuse riscurilor la cutremure
 • dezvoltarea unei rețele de centre de training pentru profesioniştii şi voluntarii S.A.R.
 • instruirea, pregatirea membrilor formatiunilor specializate, prin exercitii si antrenamente asemanatoare exercitiului prezentat detaliat in lucrare
 • măsuri de pregătire  şi prevenire a populației

PERSONALUL PARTICIPANT LA EXERCIȚIU:

Nr. Crt.OrganizațieNumeFuncție/specializări
1ECSU/USARSDr. Radu BercaComandă echipaComanda, Medical Salvare Logistica Umanitar, Training
2ECSU/USARSSpec. R.I. Andrei TerentiacComandă Căutare – SalvareCautare, Salvare, Medical, Umanitar, Training
3ECSU/USARSDr. Florentin TănaseComandă MedicalMedical, Salvare, Căutare, Training
4ECSU/USARSPr. BogdanVisanComandă LogisticăLogistică Salvare Medical, umanitar Training
5ECSU/USARSCap. Gabriela Haisan Medical, Salvare, Logistică
6ECSU/USARSCap. Vlad Luchian Salvare, Logistică
7ECSU/USARSMihai Mitrea Media & PR, Medical
8ECSU/USARSDr. Stela Terentiac Medical, Training
9ECSU/USARSAs. Gabriela Răduț Medical
10ECSU/USARSIng Mircea Stană Audit intern
11MADAEMT – Paramedic Fuad Isa Audit extern, medical, cautare, salvare, training

ECHIPAMENTUL ŞI DISPOZITIVELE UTILIZATE ÎN EXERCIȚIU

Nr. Crt.EchipaEchipament
 1Comanda unitate de intervenție U.Z. S.A.R.S. MunteniaEchipament individual de protecție şi acces în coardă pentru lucru la înălțime Coarda semi statică Carabiniere coborâtor stații radio portabile de emisie receptive VHF, tetra binoclu carnet de comandă a intervenției
 2Căutare Salvare S.A.R.S.Echipament individual de protecție şi acces în coardă pentru lucru la înălțime Coarda static şi dinamică Carabiniere blocatoare coborâtoare scripeți elemente de conectivitate multiplă hamuri de salvare Pitagora, Bermude targă Nest trusă medicală tub O2 medical placă spinală, semi placă spinală stații radio portabile de emisie receptive VHF fișe individuale de triaj medical de dezastru
 3Media şi comunicare S.A.R.S.Stație radio portabilă de emisie receptive VHF Camera foto si video laptop monitor LCD 17” flipchart
 1. Situl de intervenție:

Activitățile desfăşurate

20 iunie 2019

630 a.m.                     Începerea deplăsării membrilor Echipei Căutare – Salvare Urbană spre locul intervenției Primăria Secctorului 2 Bucureşti.

730– 930      Ședință tehnică cu membrii Echipei de Căutare – Salvare Urbană participanți la exercițiu.

930                  Începerea pregătirii pentru exercițiu:

 • Echipare corespunzătoare exercițiului
 •  Pregătirea “victimelor”
 • Întindere corzi de tiroliană

1020               Salvarea de la înălțime a victimelor de la etajul 4

 • Coborâre în rapel cu Victima 1 în Triunghi de salvare Petzl Pitagor
 • Lansare pe tiroliană cu rapel din tiroliană Victima 2 imobilizată pe placă spinală
 • Transportul victimelor la Cortul de prim ajutor al SNCRR – Filiala S2
 •  

1050          Încheierea exercițiului

CONCLUZII

Considerăm că înființarea unui organism interministerial cu denumirea provizorie de „Sistemul Naţional Medical Român de intervenţie la dezastre”, format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului de Interne, inclusiv ai Comandamentului Protecţiei Civile, ai Ministerului Apărării Naţionale, şi ai Ministerului Transporturilor, împreună cu cei ai Consiliului Naţional al Crucii Rosii, precum şi ai oricărei organizaţii care are forţe şi experienţă în intervenţia medicală la dezastre va fi benefică. Acest organism va dezvolta o conducere superioară, formată din reprezentaţii de decizie medicală ai ministerelor şi organizaţiilor componente, si o conducere executivă în structura ministerului Sănătăţii si va interacționa direct cu I.N.S.A.R.A.G.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *