Despre Noi

Asociația Urban Search And Rescue Service Romania ( U.S.A.R.S. Romania sau, în traducere, Serviciul de Căutare și Salvare Urbană din România), înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 București în registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 51 din 19.09.2019 și având: CIF 41888445, este o asociație neguvernamentală, non profit și apolitică ce își propune să creeze și să dezvolte componente comunitare specializate în acțiuni de căutare și salvare în mediul urban și intervenții în caz de dezastre și calamități.

Activitatea U.S.A.R.S. Romania se desfășoară atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, prin deschiderea de filiale sau sucursale, dar și prin afilierea la organisme similare interne și internaționale în scopul de a dezvolta proiecte sau acțiuni comune în beneficiul persoanelor aflate în dificultate.
Astfel, în vederea realizării scopului propus de membrii fondatori se intenționează recrutarea, formarea și pregătirea de personal angajat sau voluntar în domeniul de căutare și salvare urbană în condiții de calamitate, respective dezastre, organizarea de echipe de salvatori, o implicare activă în cadrul acelor acțiuni destinate intervențiilor care vor avea loc fie pe teritoriul national, fie în străinătate. U.S.A.R.S. Romania poate acorda ajutor umanitar sau poate mijloci trimiterea în străinătate a acelor persoane care au nevoie de tratament medical, care în mod curent nu se poate realiza în România. Reprezentanții asociației se vor implica în organizarea de acțiuni umanitare prin care să poată fi colectate alimente, îmbrăcăminte, logistică necesară sau fonduri bănești pentru ca persoanele aflate în dificultate să fie ajutate în cel mai scurt timp posibil.
Pe lângă acest demers, reprezentanții Serviciului de Căutare și Salvare Urbană din România își propun să participle efectiv și la activități de distribuire de ajutor financiar, hrană, îmbrăcăminte încălțăminte în aziluri de bătrâni, centre rezidențiale, spitale școli și cămine. Ajutoarele pot fi acordate persoanelor fizice în mod sistematic sau sporadic, individual sau în grup, în locuri private sau publice, inclusiv la sediul asociației.

Deși recent creată U.S.A.R.S. Romania urmărește să își creeze și să dezvolte propriile centre în cadrul cărora vor fi organizate cursuri, training-uri, seminarii, workshop-uri și manifestări științifice destinate organismelor de stat sau private, precum și persoanelor fizice.

În vederea atingerii obiectivelor asociației pe termen scurt, mediu și lung vor fi stabilite parteneriate, asocieri, afilieri sau protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice, cu structurile profesioniste din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale.
Pe lângă acestea se intenționează stabilirea de parteneriate similare cu organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate care dezvoltă activități în acest domeniu. De asemenea, în vederea sensibilizării opiniei publice, Serviciului de Căutare și Salvare Urbană din România își propune să colaboreze pe lângă autorități, ONG-uri, și cu reprezentanții bisericii, ai penitenciarelor, unităților socio-medicale sau cu organizațiile familiale, astfel încât să existe o mai bună cunoașterea a intervențiilor, măsurilor de prevenire și protecție, precum și a celor de prim ajutor în caz de dezastre și calamități, iar efectele acestora să fie cât mai reduse.

Conducerea U.S.A.R.S. este convinsă că, România are nevoie de o populație educată și pregătită, care să știe concret ce trebuie făcut pentru a supraviețui în condițiile producerii unor eventuale dezastre sau calamități, și pentru aceasta va acționa în colaborare cu o serie de instituții de stat și private care au scopuri și obiective similare. În acest sens, ar putea elabora inclusiv ghiduri, norme de intervenție în conformitate cu standardele internaționale.

Pe măsura dezvoltării proiectelor ce au drept scop salvarea vieților omenești, asociația își propune, totodată, să creeze o bază de date care să cuprindă în mod transparent: data, punctele de intervenție, specificul și detaliile acțiunilor, numărul celor ajutați, resursele materiale și umane implicate, punând la dispoziția celor interesați documentele media, inclusiv fișiere video, fotografii etc.

O altă preocupare va fi, totodată, și susținerea cadrului legal pentru recunoașterea profesiunii de Salvator Urban.

Pot fi membri ai Serviciului de Căutare și Salvare Urbană din România persoanele fizice și juridice interesate, indiferent de sex, vârstă, religie, naționalitate, sau rasă. Acestea pot completa formularul necesar pe site, în secțiunea voluntariat sau pot depune o Cerere  scrisă, însoțită de un CV, la sediul asociației din strada Pecineaga numărul 97, bloc 47A, scara 2, etaj 2, apartament 30, camera numărul 1, sector 5, București, sau prin e-mail la adresa office@usars.ro, prin care să își exprime acordul față de prevederile statutare și reglementările specifice, practice acele persoane ce doresc să contribuie în mod activ și concret la realizarea scopurilor și obiectivelor stabilite de asociație.