Dedicație

Dedicăm munca noastră celor ce ne-au fost totdeauna un sprijin, ne-au susținut si încurajat, ne-au format si ne-au condus pe calea învățăturii si a salvării vieții umane. Întreaga noastră recunoștință si considerație le este adresată.

Dedicăm munca noastră tuturor salvatorilor deveniți eroi si tuturor celor care încă își dedică timpul si eforturile acestui nobil ideal!

Dedicăm, de asemenea munca noastră de pregătire și perfecționare memoriei victimelor care nu au putut beneficia de acțiuni de salvare conduse coerent, profesionist.

U.S.A.R.S. ROMANIA