Definițiile de caz pentru Sindromul Respirator Acut cu noul coronavirus (COVID-19)

Definițiile de caz pentru 

Sindromul Respirator Acut cu noul coronavirus 

(COVID-19)

Actualizare 28.04.2020

CAZ SUSPECT
1. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU
2. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic ŞI cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
3. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
4. Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie ± pleurezie, fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic
SAU
5. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ŞI tuse ŞI dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI care necesită spitalizare peste noapte) fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic

CONTACTUL APROPIAT :
1. Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

SAU


2. Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);

SAU

3. Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);

SAU


4. Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute;

SAU


5. Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;

SAU


6. Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 SAU o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție*;


*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de îngrijire acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.


Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare

CAZ CONFIRMAT
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele şi simptomele clinice.

În funcție de numărul de zile anterioare datei debutului SAU a confirmării în laborator, după data internării într-o unitate sanitară (ziua 1) un caz confirmat poate fi:

 1. Caz COVID=19 fr origine comunitară
 2. Caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM). Pot exista următoarele situații:
  1. Caz COVID-19 comunitar
  – Simptome prezente la internare sau debut la 1-2 zile după internare;
  – Debut în zilele 3-7 după internare și o suspiciune puternică de transmitere comunitară;
  2. Asociere incertă
  – Debut în zilele 3-7 după internare și informație insuficientă privind originea infecției, pentru a fi atribuit altei categorii;
  3.  Caz probabil COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)
  – Debut în zilele 8-14 după internare;
  – Debut în zilele 3-7 după internare și o suspiciune puternică de transmitere asociată asistenței medicale;
  4. Caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)
  – Debut la minimum 14 zile după internare
  Cazurile cu debut în intervalul de 14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi considerate fie ca având origine comunitară, fie cu asociere incertă, probabile IAAM sau IAAM.       1. 

DECES LA PACIENT CONFIRMAT CU COVID-19
Deces survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acută majoră, etc) ȘI la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală și momentul decesului.

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportata ca și cauza a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19.


COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.