Panaceum Procentol 3,5%

PANACEUM PROCENTOL 3,5%

CA SĂ TE AJUTĂM CÂND AI NEVOIE !

Redirecţionând acest procent din impozitul pe care deja îl plăteşti poţi contribui la îmbunătăţirea sistemului de urgență şi implicit a calității actului medical și a sansei de a fi salvat atât tu cât și cei dragi ţie.

Compoziţie:
Dacă sunteţi contribuabil – persoană fizică puteţi dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) şi Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005.

Grupa trapeutică:
Redirecţionare procent din impozitul deja plătit statului.

Indicaţii terapeutice:
Puteţi direcţiona 3,5% din impozitul pe venitul anual din anul precedent (pe care oricum statul vi-l reţine) către o asociaţie sau fundaţie prin completarea Anexei 230 de la formularul de Declaraţie de impozit pe venitul anual.
Redirecţionând acest procent din impozitul pe care deja îl plăteşti poţi contribui la îmbunătăţirea sistemului de urgență şi implicit a calității actului medical și a sansei de a fi salvat atât tu cât și cei dragi ţie.

Contraindicaţii:
Consideri că sistemul de urgență din România este perfect şi că prevenirea și pregătirea populației alături de serviciile oferite în can de dezastre și calamități sau în restul timpului sunt de cel mai înalt nivel, doreşti ca statul să decidă în locul tău ce să faci cu banii tăi sau eşti alergic la luarea de hotărâri şi asumarea responsabilităţii? În acest caz NU folosi acestă oportunitate!

Mod de obţinere:
Trebuie să soliciţi sau descarci de pe internet de pe site-urile ANAF, Societăţii de Salvare din Bucureşti, sau de pe cel al Campaniei 3,5%Formularul nr. 230 şi să completezi rubricile

Mod de administrare:

Cat cheltuiti? – Nimic!
Această sumă este o parte a bugetului de stat care este directionată de către dumneavoastră catre o asociaţie sau fundaţie.
Astfel vă puteţi implica fără nici un fel de costuri suplimentare, în susţinerea îmbunătăţirii calităţii actului medical din România şi a sănătăţii dumneavoastră şi celor dragi dumneavoastră.

De când?
Începând cu anul fiscal 2006 (1 ianuarie-31 decembrie 2006).
Termenul de depunere a declaraţiei de venit global este 25 mai 2016

Cui direcţionaţi aceşti bani?
Asociaţia “Urban Search And Rescue Service Romania” (U.S.A.R.S. ROMANIA) sau Serviciul de Căutare și Salvare Urbană din Româniaeste o organizaţie tânără. Înfiinţată în 2019 este o asociație neguvernamentală, non profit și apolitică ce își propune să creeze și să dezvolte componente comunitare specializate în acțiuni de căutare și salvare în mediul urban și intervenții în caz de dezastre și calamități. Activitatea U.S.A.R.S. se desfășoară atât pe teritoriul României, cât și în străinătate în scopul de a dezvolta proiecte sau acțiuni comune în beneficiul persoanelor aflate în dificultate (U.S.A.R.S. ROMANIA) reia tradiţia Search And Rescue Service fondată de Dr. Cătălin Valentin Popa în 2008.

În vederea realizării scopului propusasociaţia:
      Δ         intenționează recrutarea, formarea și pregătirea de personal angajat sau voluntar în domeniul de căutare și salvare urbană în condiții de calamitate, respective dezastre, organizarea de echipe de salvatori, o implicare activă în cadrul acelor acțiuni destinate intervențiilor care vor avea loc fie pe teritoriul national, fie în străinătate.
      Δ         poate acorda ajutor umanitar sau poate mijloci trimiterea în străinătate a acelor persoane care au nevoie de tratament medical, care în mod curent nu se poate realiza în România. Reprezentanții asociației se vor implica în organizarea de acțiuni umanitare prin care să poată fi colectate alimente, îmbracăminte, logistica necesară sau fonduri bănești pentru ca persoanele aflate în dificultate să fie ajutate în cel mai scurt timp posibil.
      Δ         va participa efectiv și la activități de distribuire de ajutor financiar, hrană, îmbrăcăminte încălțăminte în aziluri de bătrâni, centre rezidențiale, spitale școli și cămine. Ajutoarele pot fi acordate persoanelor fizice în mod sistematic sau sporadic, individual sau în grup, în locuri private sau publice, inclusiv la sediul asociației.
      Δ         va creea și va dezvolta propriile centre în cadrul cărora vor fi organizate cursuri, training-uri, seminarii, workshop-uri și manifestări științifice destinate organismelor de stat sau private, precum și persoanelor fizice.
În vederea atingerii obiectivelor asociației pe termen scurt, mediu și lung vor fi stabilite parteneriate, asocieri, afilieri sau protocoale de colaborare cu autoritățile administrației publice, cu structurile profesioniste din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale.
Pe lângă acestea se intenționează stabilirea de parteneriate similare cu organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate care dezvoltă activități în acest domeniu. De asemenea, în vederea sensibilizării opiniei publice, Serviciului de Cautare și Salvare Urbană din România își propune să colaboreze pe lângă autorități, ONG-uri, și cu reprezentanții bisericii, ai penitenciarelor, unităților socio-medicale sau cu organizațiile familiale, astfel încât să existe o mai bună cunoașterea a intervențiilor, măsurilor de prevenire și protecție, precum și a celor de prim ajutor în caz de dezastre și calamități, iar efectele acestora să fie cât mai reduse.

Pentru îndeplinirea scopului propus
Δ promovarea oportunităţilor de perfecţionare la nivel personal şi profesional a membrilor săi şi a tuturor celor interesaţi prin centre de training,
Δ promovarea dialogului şi schimbului de experienţă între profesioniştii în domeniu,
Δ introducerea şi promovarea în România a celor mai recente principii şi tehnici de training în căutarea și salvarea urbană și prim ajutor prespitalicesc,
Δ promovarea profesilor de salvator urban și de formator/trainer,
Δ elaborarea şi implementarea de strategii şi standarde profesionale şi organizatorice în domeniul căutării și salvării urbane și a primului ajutor,
Δ protejarea structurilor şi categoriilor profesionale implicate în protecția civilă și în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească,
Δ promovarea tehnicilor de prim ajutor la nivelul populaţiei.

Mijloacele pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor menţionate cuprind:
Δ organizarea de programe de formare şi de programe de formare de formatori pentru diferite categorii profesionale implicate în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească și protecția civilă,
Δ organizarea de seminarii, conferinţe şi alte activităţi specifice domeniului,
Δ organizarea şi administrarea de programe şi proiecte,
Δ editarea de publicaţii (reviste, broşuri, studii, buletine informative, web site-uri) şi materiale informative specifice domeniului,
Δ dezvoltarea de sisteme de învăţământ la distanţă,
Δ iniţierea, dezvoltarea şi menţinerea de relaţii cu organisme similare internaţionale.

Reacţii adverse:
Nu există.

Depozitare:
ANAF Agenţia Naţională de Administrare Fiscală până cel târziu la data de 25 Mai 2016.

Atenţionări speciale:
Dacă apar manifestări plăcute în ce priveşte creşterea calităţii actului medical şi a gradului de sănătate adresează-te de urgenţă conştiinţei tale. Ai făcut alegerea corectă! Poţi să-i mulţumeşti. Acum profesioniştii din domeniul sănătăţii te au ca partener.

Producător:

Asociaţia
Urban Search And Rescue Service Romania
U.S.A.R.S. Romania


CIF:          41888445

IBAN RON: RO40BTRLRONCRT0466841701
IBAN Euro: RO87BTRLEURCRT0466841701
Revolut: GB04REVO00997026166724  SWIFT/BIC: REVOGB21
Paypal: https://www.paypal.me/usarsromania

Sediu: Str. Pecineaga nr. 97, bl. 47A, sc. 2, et. 2, ap. 30, Camera nr. 1,
cod 051955 Sector 5, București – ROMÂNIA

Mobil: +40 723 025 498,
E-mail: dr.bercar@gmail.com,     office@usars.ro
Web: www.usars.ro   

în colaborare cu

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

© 2009 Radu Berca