Surse de finanțare

Finanțarea – termeni juridici

Finanțarea       primirea în administrare a unor fonduri financiare în scopul realizării unui program/proiect specific ai cărui termeni de referință sunt agreați în comun de finanțator și de dezvoltatorul/dezvoltatorii programului/proiectului.

Subvenția        sumă/sume alocate, de la bugetul de stat/bugetele locale, asociațiilor și fundațiilor pentru oferirea de servicii de interes public.

Sponsorizare   afacere de interes reciproc între un agent comercial și o ONG prin care acesta din urmă oferă sponsorului promovare sau alte avantaje în schimbul fondurilor, serviciilor sau produselor primite.

Donație           primirea de fonduri financiare sau în natură, nerambursabile, a căror utilizare o decide cel care le primește, eventual cu limitări impuse prin actul de donație.